Remindwork Logo
Thêm việc

Cập nhật

Chúng tôi đã dùng +12,000 giờ cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Web Application

 1. 7/3/2024

  ver: 3.1.1

  Đổi mới công nghệ web SPA

  Thay đổi toàn bộ thiết kế hướng tới trải nghiệm người dùng, bổ sung tính năng Upload mã hóa

 2. 27/10/2023

  ver: 2.6.0

  Tối ưu ứng dụng theo các góp ý người dùng

  Cải thiện UI/UX, tốc độ tải trang, các tính năng nhỏ khác.

 3. 23/12/2022

  ver: 2.0.0

  Ra mắt phiên bản mới dễ dùng hơn, hiệu suất tải tốc độ hơn

  Cải thiện UI/UX, tốc độ tải trang.

 4. 02/11/2021

  ver: 1.9.0

  Bổ sung phiên bản cho người dùng cá nhân, thêm tính năng

  Bổ sung tính năng phối hợp, lịch biểu, thời hạn task, quyền riêng tư

 5. 08/12/2020

  ver: 1.9.0

  Bổ sung tính năng về nhân sự, setup tổ chức nhanh chóng

  Tính năng vào tổ chức, setup tổ chức

 6. 12/12/2019

  ver: 1.0.0

  Phiên bản web version 1.0.0

  Phiên bản cho tổ chức, tính năng cơ bản: tạo việc, phân công việc, nhắc thời hạn

Android Application

 1. 2/3/2024

  ver: 4.5.0

  Tối ưu ứng dụng theo các góp ý người dùng

  Cải thiện UI/UX, tốc độ tải trang, upload nhanh hơn với file lớn.

 2. 10/10/2023

  ver: 3.6.0

  Tối ưu ứng dụng theo các góp ý người dùng

  Cải thiện UI/UX, tốc độ tải trang, các tính năng nhỏ khác, bổ sung tính năng đánh giá sau hoàn thành.

 3. 25/10/2022

  ver: 2.0.0

  Bổ sung tính năng, cải thiện UI/UX, tối ưu hiệu suất ứng dụng

  Cải thiện backend, tối ưu app với dữ liệu công việc lớn

 4. 28/03/2021

  ver: 1.0.0

  Phiên bản đầu tiên trên Android version 1.0.0

  Ra mắt phiên bản cho hệ điều hành Android, đầy đủ các tính năng như phiên bản web và bổ sung push noitification

Ios Application

 1. 6/3/2024

  ver: 4.5.0

  Tối ưu UI/UX, bổ sung tính năng Upload mã hóa

  Cải thiện UI/UX, tốc độ tải trang, upload nhanh hơn với file lớn.

 2. 22/11/2023

  ver: 3.6.0

  Tối ưu ứng dụng theo các góp ý người dùng

  Cải thiện UI/UX, tốc độ tải trang, các tính năng nhỏ khác, bổ sung tính năng đánh giá sau hoàn thành.

 3. 25/11/2022

  ver: 2.0.0

  Bổ sung tính năng, cải thiện UI/UX, tối ưu hiệu suất ứng dụng

  Cải thiện backend, tối ưu app với dữ liệu công việc lớn

 4. 07/04/2021

  ver: 1.0.0

  Phiên bản đầu tiên trên Ios version 1.0.0

  Ra mắt phiên bản cho hệ điều hành Ios, đầy đủ các tính năng như phiên bản web và bổ sung push noitification